Claris FileMaker 20.3.1 beschikbaar

Claris Filemaker 2023

Claris FileMaker Pro én Claris FileMaker Server 20.3.1: Met deze software wordt Claris FileMaker 20.2.1 bijgewerkt naar versie 20.3.1 en worden diverse problemen opgelost.

Claris FileMaker Server Release Notes

New features and enhancements

 • To improve performance, the database engine now caches relationships to evaluate dependencies.
 • The user login process that checks whether an account is enabled has now been cached to optimize login performance.
 • Secure connection tunneling can now be enabled over port 443 instead of port 5003 for FileMaker Pro and FileMaker Server for Linux. HTTPS tunneling can be enabled in the following location:
  • Admin Console: Configuration > FileMaker Clients > HTTPS Tunneling.

  Note:

  • HTTPS tunneling may only be enabled for FileMaker Server for Linux installed on Ubuntu 22.
 • OmniOrb has been updated to version 4.3.0.
 • FileMaker Server includes optimized memory allocation for relationship changes.
 • FMDeveloperTool is a new command-line tool that provides most of the functionalities of Tools > Developer Utilities in FileMaker Pro along with various options for saving an FMP12 file. Functions include:
  • Enabling and removing file encryption
  • Removing admin access
  • Saving a copy (compressed, self-contained) or making a clone
  • Saving a copy as XML
  • Recovering a damaged file
  • Consistency checking a file
  • Enabling Kiosk mode

  FMDeveloperTool is available as a download from Claris Downloads > Technical Resources and is included in the FileMaker Server installation in the following default locations:

  • Windows: C:\Program Files\FileMaker\FileMaker Server\Database Server\FMDeveloperTool
  • macOS: /Library/FileMaker Server/Database Server/bin/FMDeveloperTool
  • Linux: /opt/FileMaker/FileMaker Server/Database Server/bin/FMDeveloperTool

Addressed issues

 • macOS: The FileMaker Server fmserverd process intermittently quit unexpectedly.
 • Windows: Silent installations failed with error 1920 on clean installations.
 • Windows: Connecting remotely to Admin Console sometimes resulted in losing connection with a 502 error reported in the browser console for GET adminroleprivileges.
 • When using an OAuth 2.0 provider to send email, the email wasn’t sent, and an error was returned saying the access token couldn’t be generated. This happened when FileMaker Pro tried to send email or when FileMaker Server tried to send email notifications.
 • When signed in to Admin Console using an administrator role, FileMaker Server sent websocket packets containing all configured administrator roles and their passwords to front end websites.
 • Ubuntu: The FileMaker Server fmserverd process intermittently quit unexpectedly.
 • Ubuntu: Saving container data as a PDF caused system memory to be used but not released.
 • FileMaker WebDirect: Users could not connect due to a 504 gateway timeout error.
 • FileMaker WebDirect: Layout parts intermittently displayed incorrectly when entering Find mode from List View after records were sorted.
 • FileMaker WebDirect: In some cases, the CSS for a layout did not completely load, resulting in layout objects not rendering and/or functioning as expected.
 • FileMaker Server databases stopped responding or closed unexpectedly when errors appeared in temporary database files.

Releaseopmerkingen bij FileMaker Pro

Nieuwe functies en verbeteringen

 • De Loop-scriptstap bevat nu de optie Wissen die bepaalt wanneer relaties worden bijgewerkt. ‘Wissen’ bevat de volgende drie waarden:
  • Altijd: als een veld binnen een lus wordt ingesteld, wordt de relatie samen met de samengevoegde gegevens gewist.
  • Minimum: als een veld binnen een lus wordt ingesteld, wordt een minimale hoeveelheid gegevens gewist.
  • Uitstellen: als een veld binnen een lus wordt ingesteld, worden gegevens en relatiegegevens pas gewist nadat de lus is afgesloten.
 • Met lay-outberekeningen kunt u nu het gegevenstype voor het resultaat opgeven in het dialoogvenster ‘Berekening opgeven’.
 • De nieuwe FMDeveloperTool-opdrachtregeltool is nu beschikbaar. Raadpleeg de FileMaker-releaseopmerkingen.
 • Tunneling via een beveiligde verbinding kan nu worden ingeschakeld via poort 443 in plaats van poort 5003 voor FileMaker Pro en FileMaker Server voor Linux. HTTPS-tunneling kan op de volgende locaties worden ingeschakeld:
  • FileMaker Pro-voorkeuren: selecteer Bewerken > Voorkeuren (Windows) of FileMaker Pro > Instellingen (macOS) en vervolgens HTTPS-tunneling op het tabblad Algemeen.
  • Assisted Install.txt-bestand: AI_USE_HTTP_PROTOCOL_NETWORK=1

  Opmerkingen:

  • HTTPS-tunneling kan alleen worden ingeschakeld voor FileMaker Server voor Linux die op Ubuntu 22 is geïnstalleerd.
 • De functie ‘Get(NetworkProtocol)’ geeft nu ‘HTTPS’ als resultaat als HTTPS-tunneling is ingeschakeld op de FileMaker-client of FileMaker Server waarop de berekening wordt uitgevoerd.
 • OmniOrb is naar versie 4.3.0. bijgewerkt.
 • Om de prestaties te verbeteren, slaat de database-engine nu relaties op om afhankelijkheden te evalueren.
 • FileMaker Pro beschikt ook over geoptimaliseerde geheugentoewijzing voor relatiewijzigingen.

Aangepakte problemen

Lay-outs

 • In layoutberekeningen is voor verwijzingen naar velden in de huidige tabel nu alleen de veldnaam nodig, niet de volledig gekwalificeerde naam (tabel::veld).
 • Als een deel van een lay-outberekening niet kon worden geëvalueerd, werd de berekeningsformule in de modus Bladeren weergegeven.
 • macOS Sonoma: in de modus ‘Lay-out’ werd het kleurenpalet niet weergegeven in het venstermenu als u de kleur van een object of een deel van de lay-out probeerde te wijzigen.
 • macOS Sonoma: als het formaat van een object werd gewijzigd in de modus ‘Lay-out’, knipperde de hendel en werd de rand dikker dan normaal weergegeven.

Scriptwerkruimte

 • macOS: als scripts of mappen snel werden hernoemd in de Scriptwerkruimte, werd FileMaker Pro soms onverwacht afgesloten.
 • macOS Sonoma: als een script in de Scriptwerkruimte werd geopend en bewerkt en de Scriptwerkruimte vervolgens werd gesloten en weer geopend, werd de werkbalk niet meer in de Scriptwerkruimte weergegeven.

Algemeen

 • Als een OAuth 2.0-provider werd gebruikt om e-mails te verzenden, werd de e-mail niet verzonden en de fout geretourneerd dat het toegangstoken niet kon worden gegenereerd. Dit probleem trad op als FileMaker Pro e-mails probeerde te verzenden of als FileMaker Server e-mailmeldingen probeerde te verzenden.
 • Databases op de FileMaker-server reageerde niet meer of werden onverwacht gesloten toen er fouten in tijdelijke databasebestanden verschenen.
 • In het dialoogvenster ‘Veld opgeven’ ontbraken de methoden om het dialoogvenster ‘Database beheren’ te openen of deze methoden werkten niet.
 • macOS: als een interne relatie in de relatiesgrafiek werd gemaakt, werd FileMaker Pro onverwacht afgesloten.
 • macOS Sonoma: als Stage Manager werd ingeschakeld, keerden de vensters van FileMaker Pro in sommige gevallen terug naar hun oorspronkelijke positie nadat u ze had verplaatst.
 • macOS Sonoma: de statuswerkbalk verscheen niet in het documentvenster van een nieuw geopend bestand als het documentvenster werd gesloten terwijl de statuswerkbalk verborgen was in een ander bestand.

  Opmerking: de werkbalkinstellingen voor de scriptstap ‘Nieuw venster’ worden in macOS Sonoma genegeerd.

 • macOS Sonoma: FileMaker Pro werd onverwachts afgesloten als de opdracht ‘knippen’ (Command+X) bij een afbeelding werd gebruikt in de modus ‘Lay-out’.

Bekende problemen

 • Als bij een veldverwijzing in een lay-outberekening alleen de veldnaam wordt gebruikt, wordt de lay-outberekening niet bijgewerkt als de veldgegevens worden gewijzigd. U kunt dit probleem omzeilen door de volledig gekwalificeerde veldnaam (tabel::veld) te gebruiken.
 • macOS Sonoma: als u de statuswerkbalk aanpast en vervolgens van modus wisselt, gaat de aanpassing verloren.

Update vandaag naar Claris FileMaker 20.3.1.

Meer informatie vindt je op: https://www.claris.com/nl/resources/downloads/