Claris FileMaker 2023

Claris Filemaker 2023

Persbericht van Claris FileMaker op 24 april 2023.

Het leveren van krachtige software aan onze ontwikkelaarsgemeenschap vormt de kern van wat we bij Claris doen. Maak u daarom klaar voor de lancering van de nieuwste versie van Claris FileMaker, die sinds 25 april 2023 beschikbaar is! We noemen deze Claris FileMaker 2023.

Waarom FileMaker 2023 en niet FileMaker 20?

Als moderne technologie zal FileMaker in de toekomst de moderne conventies voor nummering van releases aanhoudent. Vanaf FileMaker 2023 kunt u verwachten dat de nummering van FileMaker gebaseerd is op het huidige jaar. In het verleden, toen grote releases elke 12 tot 24 maanden werden geïmplementeerd, was een grote release met een getal toepasselijker. Maar nu het FileMaker-platform zich ontwikkelt aan de hand van doorlopende innovatie en een snellere releasecadans, is de overstap op een nummering die het releasejaar reflecteert een goede weerspiegeling van de doorlopende verbetering bij Claris.

Het verwijzen naar de huidige FileMaker-versies aan de hand van het releasejaar reflecteert de voortdurende verbeteringen van het FileMaker-platform. De nummering aan de hand van het releasejaar maakt het voor gebruikers ook overduidelijk dat ze de meest recente FileMaker-versie hebben met de nieuwste functies en de beste prestaties, beveiliging en betrouwbaarheid.

Samen investeren in de toekomst.

Verbeteringen van het FileMaker-platform zijn de afgelopen drie jaar versneld en dit zal blijvel aanhouden terwijl het nieuwe Claris-platform zich ook ontwikkelt. We zullen onze belofte van continuïteit voor uw bedrijf en uw FileMaker-ontwikkeltoolset blijven nakomen.