Claris FileMaker 19.5.2 beschikbaar

Claris FileMaker 19.5

Claris FileMaker Pro 19.5.2: Met deze software wordt Claris FileMaker Pro 19 bijgewerkt naar versie 19.5.2 en worden diverse problemen opgelost.

Aangepakte problemen

  • Eigen functies werden als een opmerking gemarkeerd als deze uit een ander bestand werden geïmporteerd.
  • Eigen functies werden in velden met berekeningen als een opmerking gemarkeerd als tabellen uit een ander bestand werden geïmporteerd.
  • De scriptstap Veldinhoud vervangen was veel trager in 19.5.1 dan in voorgaande versies.
  • In sommige gevallen werd bij veldvalidatie ten onrechte een waarschuwing getoond over lege herhaalde velden of velden die niet waren aangepast.
  • Voor pdf’s die in een verborgen achtergrondbestand werden gegenereerd, werd de zichtbaarheid van een object niet correct berekend.
  • Windows: bij upgrades naar versie 19.5.1 met een geldig onderhoudscontract werd ten onrechte een bericht over een verlopen onderhoudscontract weergegeven.
  • In versie 19.5.1 werd de functie Quote aangepast, zodat regelinvoer hetzelfde werd verwerkt als regelteruglooptekens. Door deze wijziging gaven bestaande berekeningen andere, onverwachte resultaten. De voorgaande functionaliteit is nu hersteld.
  • macOS: wanneer in het dialoogvenster Database beheren gegevens in een veld werden bewerkt terwijl een beheerder datzelfde veld bewerkte, werd FileMaker Pro onverwachts afgesloten.

Meer informatie vindt je op: https://www.claris.com/nl/resources/downloads/